Kiểm hàng là gì? Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận từ nhà bán hàng với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng mà khách đã đặt trên obagi.vn bao gồm về số lượng, bao bì, dung tích hoặc các sai khác (nếu có).

Để quyền lợi của khách hàng được bảo vệ tối đa khi tham gia mua sắm trên obagi.vn. Chúng tôi có chính sách hỗ trợ khách hàng được kiểm tra, xem hàng, đồng kiểm với nhân viên giao hàng khi nhận hàng. Nghĩa là khi bạn nhận được gói hàng từ nhân viên giao hàng, bạn được phép mở ra để kiểm tra ngoại quan về sản phẩm trước khi thanh toán.

Bạn được phép: Xem sản phẩm có đúng như bạn đã đặt hàng không? Số lượng có giống với đơn đặt hàng không? Sản phẩm có bị bể vỡ, móp méo trong quá trình vận chuyển không?

Lưu ý: Việc kiểm tra sẽ KHÔNG BAO GỒM mở seal (niêm phong) riêng của sản phẩm hay kiểm tra chất kem sản phẩm bên trong.

Nếu khi đồng kiểm bạn thấy sản phẩm không đúng hoặc có dấu hiệu hư hỏng (không còn nguyên vẹn), bạn có quyền từ chối nhận hàng.